Zavolejte nám
+420 737 857 241
Rizikové kácení stromů
Kácení stromů
Řez stromů
Ošetření památných a přestárlých stromů
Odborný posudek stromů
Bezpečnostní vazby stromů


Rizikové kácení stromů

K rizikovému kácení stromů dochází tehdy, když strom ohrožuje lidský život nebo majetek a není možné jej bezpečně pokácet ze země. Nejčastěji se kácí pomocí stromolezecké techniky, v extrémních případech se kácí pomocí mobilních plošin nebo jeřábu.

Pokácené stromy dle přání rozřežeme na manipulovatelné kusy nebo celý strom odvezeme.

Cena kácení stromů se odvíjí především od rizika, na které má vliv mnoho faktorů (velikost stromu, stáří stromu a hlavně umístění stromu). Pro nacenění je potřeba zaslat fotografii stromu s přilehlým okolím a k tomu připsat přibližnou výšku a obvod kmene. Jelikož pro stromy, které mají obvod kmene ve 130cm více jak 80cm, je potřeba povolení od příslušného úřadu. Z těchto poskytnutých informací jsme schopni sestavit přibližnou cenu kácení stromu.

V případě jakéhokoliv poškození na majetku během kácení jsme pojištěni do 5 000 000,- Kč.


Kácení stromů

Kácení stromů klasickým způsobem, kdy k položení stromu dochází ze země vcelku určitým směrem. Tento způsob lze zpravidla zvolit v zalesněných oblastech, v remízcích, v oblastech bez zástavby a všude tam, kde by položení stromu tímto způsobem neohrozilo žádný majetek ani zdraví lidí.

Není potřeba žádné
doprovodné těžší techniky, ani větší počet techniků a tudíž je tento způsob kácení stromů o mnoho levnější než rizikové kácení stromů.


Řez stromů

Na stromech provádíme nejčastěji následující druhy řezů:

Výchovný řez

Výchovný řez se provádí během výsadby stromů nebo do cca 20 let života stromu. Cílem tohoto řezu je eliminovat případné defekty, které by do budoucna mohli poškodit strom a dále přizpůsobuje korunu k danému stanovišti a posíluje tak jeho hodnotu do budoucna.

Zdravotní řez

Zdravotní řez odstraňuje suché, poškozené a křížící se větve. Díky tomuto řezu bude strom prosvětlen a bude vypadat vzdušněji. Tento řez se doporučuje v rozmezí 3-5 let, pokud nenastane nějaké poškození.

Bezpečnostní řez

Bezpečnostní řez se zabývá pouze zajištěním provozní bezpečnosti. Odstraňují se suché, mechanicky poškozené, nalomené a volně visící větve. Tento řez je možné provádět během celého roku.

Redukční řez

Cílem redukčního řezu je odlehčit a stabilizovat korunu stromu. Dále se redukují větve ve směru překážky (fasáda domu nebo větve směřující na sousední parcelu). Po provedení redukce je nutná následná pravidelná péče s kontrolou naplnění cíle řezu, vzhledem k provozní bezpečnosti.


Ošetření památných a přestárlých stromů

U těchto stromů se s řezem musí postupovat velice obezřetně, jelikož v těchto stromech může sídlit mnoho živočichů (netopýři, ptáci, hmyz a různé houby). Většina z těchto organismů je chráněná státem. Tyto stromy se snažíme stabilizovat formou bezpečnostních a přírodně blízkých řezů, aby zde strom vydržel co nejdéle.


Odborný posudek stromu

Vypracujeme Vám odborný posudek na strom nebo skupinu stromů za použití vizuální metody. Sleduje se hlavně nadzemní část stromu. Hledají se praskliny v půdě a na kmeni. Dále hledáme plodnice hub, co by mohli ohrozit provozní bezpečnost stromu, různé defekty na kmeni a větvích. Posudek obsahuje zdravotní stav, věk a výšku stromu, obvod kmene, nasazení koruny, doporučené ošetření a další.


Bezpečnostní vazby stromů

Bezpečnostní vazby se používají ke stabilizaci koruny s defektními typy větvení a přerostlými sekundárními korunami. Bezpečnostní vazby znatelně prodlužují životnost stromů a dokáží oddálit škodu na majetku a životech. V současné době se používají dva druhy bezpečnostních vazeb, statické a dynamické.